Behoorlijk vennootschapsbestuur

Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rehtspersoon
Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon
De bestuurder-rechtspersoon en de verplichte aanduiding van de vaste vertegenwoordiger

De corporate governance-wet verleent aan het directiecomite een wettelijke basis en een flexibel regime
Artikel 524bis W. Venn.

De nieuwe regeling van de groepinterne belangenconflicten
Artikel 524 W. Venn.


De algemene vergadering
Schriftelijke besluitvorming
De genoteerde vennootschap: registratiedatum - verlenging van de oproepingstermijn


De onafhankelijkheid van de commissaris: afkoelingsperiode en vergoeding
Cooling off:nieuw artikel 133 lid 3 W. Venn.
De beperking van de vergoeding uit non-audit diensten: art. 133 lid 5 tot 7 W. Venn.