Bestuur van vennootschappen

inleiding: Contractuele kwalificatie van de bestuurders-overeenkomst

Deel 1 : Benoeming en hoedanigheidsvereistenDeel 2 : Beeindiging van het bestuursmandaat


Deel 3 : Bezoldiging van bestuurders en zaakvoerders


Deel 4 : Interne werking van de raad van bestuur


Deel 5
: Vertegenwoordiging van de vennootschap door de bestuurders/zaakvoerders