Bestuur van vennootschappen

Benoeming en hoedanigheidsvoorwaarden

Benoeming - BeeindigingBezoldiging - Interne werking - Vertegenwoordiging

Vennootschappen zonder bestuurders/zaakvoerders: artikel 36 W. Venn.


Hoedanigheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden voor een bestuurder


De benoeming van een bestuurder/zaakvoerder


Openbaarmakingsverplichtingen