Bestuur van vennootschappen

Beeindiging van het bestuursmandaat

Inleiding - Benoeming - BeeindigingBezoldiging - Interne werking - Vertegenwoordiging