Bestuur van vennootschappen

Interne werking van de raad van bestuur

Benoeming - BeeindigingBezoldiging - Interne werking - Vertegenwoordiging

Collegiaal of individueel karakter van het bestuur
Regels inzake het functioneren van een collegiaal bestuur