Bestuur van vennootschappen

Vertegenwoordiging van de vennootschap door bestuurders

Benoeming - Beeindiging - Bezoldiging - Interne werking - Vertegenwoordiging

Wie beschikt over de (organieke) vertegenwoordigingsmacht?
Wettelijke (suppletieve) regels - Statutair afwijkende regelingen

Omvang van de (organieke) vertegenwoordigingsmacht ratione materiae
Beperkingen die gelden voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: principe van de wettelijke specialiteit
Wettelijke beperkingen
Organieke vertegenwoordiging
Vertegenwoordigingsmacht voor dagelijks bestuur
Vertegenwoordigingsmacht van het directiecomite

Bestuurder/zaakvoerder handelt in naam van de vennootschap en binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsmacht
Juridische fictie dat de vennootschap wordt geacht gehandeld te hebben

Bestuurder/zaakvoerder handelt in naam van de vennootschap en buiten de perken van zijn vertegenwoordigingsmacht
Derde was (niet) op de hoogte - Bekrachtiging - Baattrekking - Schijnvertegenwoordiging

Bestuurder/zaakvoerder handelt zonder zijn hoedanigheid uitdrukkelijk of stilzwijgend kenbaar te maken
Vereiste van optreden in naam van de vennootschap - Gevolgen van het optreden in eigen naam
Wijze waarop kennisgeving dient te worden gegeven

Vertegenwoordiging van vennootschappen