Inbreng in natura

Waardebepaling
zakelijke rechten
clienteel of goodwill
vordering op een vennootschap
onroerend goed (bezwaard met hypotheek of een zakelijk recht)

Aspecten van vennootschapsrecht
Samenloop van de procedures i.v.m. belangenconflict en deze van inbreng of quasi-inbreng
Inbreng van een algemeenheid van goederen

Burgerrechtelijke aspecten
Huwelijksvermogensrecht
Inbreng door minderjarigen
Inbreng van een onverdeeld goed

Vergoeding van de inbreng
Reserves op de balans
Gelijkheid tussen de aandeelhouders

Verslaggeving van de commissaris of de bedrijfsrevisor
Geldigheidsduur van het controleverslag
Openbaarmaking van het controleverslag
Geheimhouding van de inlichtingen