Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Titel V. Kapitaal - Hoofdstuk III. Aflossing van het kapitaal

Art. 615 anno 2006:

De statuten kunnen bepalen dat een gegeven gedeelte van de winst dat zij vaststellen, bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

De aflossing mag alleen geschieden met behulp van bedragen die volgens artikel 617 voor uitkering mogen worden gebruikt.

De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, waarvan het bedrag door de statuten wordt bepaald.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 615 W. Venn. (art. 72ter Venn.W.) werd ingevoerd bij Wet van 5 december 1984.

Artikel 35 van de tweede E.E.G. Richtlijn van 13 december 1976, waarbij een reglementering wordt vooropgesteld wanneer in de wetgeving van een Lid-staat aflossing van het kapitaal wordt toegelaten.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht