Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel II. - Oprichting - Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Titel V. - Kapitaal

Kapitaalverhoging: Gemeenschappelijke bepalingen - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - Het toegestane kapitaal - Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel - Aansprakelijkheid

Kapitaalvermindering (art. 612 - 613 - 614)

Aflossing van het kapitaal (art. 615)

Instandhouding van het kapitaal: Winstverdeling - Verkrijging van eigen effecten - Kruisparticipaties - Verlies van maatschappelijk kapitaal

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht