Wetboek van Vennootschappen: Boek VIII. - De naamloze vennootschap
Titel V. - Kapitaal : Hoofdstuk IV. - Instandhouding van het kapitaal

Afdeling II. - Verkrijging van eigen effecten

Onderafdeling I. - Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf
Art. 620 - Art. 621. - Art. 622. - Art. 623. -  Art. 624. - Art. 625. - Art. 626.

Onderafdeling II. - Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap Art. 627. - Art. 628. 

Onderafdeling III. - Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde Art. 629.

Onderafdeling IV. - Inpandneming van eigen effecten Art. 630.

Wettekst : 2006