Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel V. - Kapitaal

Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging. Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. Art. 302-308 Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld. Onderafdeling I. - Voorkeurrecht. Art. 309-310 Onderafdeling II. - Storting van de inbreng in geld. Art. 311 Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura. Art. 312-313 Afdeling IV. - Aansprakelijkheid. Art. 314-315

Hoofdstuk II. - Kapitaalvermindering. Art. 316-318

Hoofdstuk III. - Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal. Afdeling I. - Winstverdeling. Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds. Art. 319 Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten. Art. 320 Afdeling II. - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten. Onderafdeling I. - Voorwaarden van verkrijging. Art. 321-324 Onderafdeling II. - Statuut van de verkregen aandelen en certificaten. Art. 325-327 Onderafdeling III. - Vermeldingen in de vennootschapsakten. Art. 328 Onderafdeling IV. - Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde. Art. 329 Onderafdeling V. - Inpandneming van eigen aandelen of certificaten. Art. 330 Onderafdeling VI. - Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht. Art. 331 Afdeling III. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal. Art. 332-333

Volledige wettekst in februari 2007