Het kapitaal van een vennootschap

1. Minimumkapitaal voor nv: 61.500 euro, bvba: 18.550 euro,

2. Volstorting in nv: 61.500 euro en 1/4 op ieder aandeel, in bvba: 6.200 euro en 1/5de op ieder aandeel

3. De oprichters zijn verplicht een financieel plan op te stellen.

4. Op de inbreng van roerende goederen in een vennootschap wordt 0,5% registratierecht geheven.

5. Bij inbreng van geld moet er een bankattest bestaan

6. Wanneer het netto-actief van een onderneming daalt tot beneden haar minimumkapitaal, kan iedere belangehbbende de ontbinding van de onderneming vorderen.