Het kapitaal van een vennootschap

6. Wanneer het netto-actief van een onderneming daalt tot beneden haar minimumkapitaal, kan iedere belangehbbende de ontbinding van de onderneming vorderen.