Kapitaalverhoging in nv en bvba kan door ingreng van geld

Er moet dan een bankattest zijn dat bevestigt dat de gelden ter beschikking staan op de rekening van de vennootschap. Dit bankattest zal gehecht worden aan de notariŽle akte die de kapitaalverhoging vaststelt.

Belgie

Kapitaalverhoging in nv en bvba moet normaal bij notariele akte gebeuren

Er wordt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden waarover de notaris een akte opstelt.

Agenda:

1. Verhoging van het kapitaal met ............, om het te brengen van ............. naar ............ , door het creŽren van ....... aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt het ............. deel van het maatschappelijk kapitaal.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf de kapitaalsverhoging.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage .......... per stuk en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

Eerste beslissing:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met .........., om het te brengen van ............ naar .............., door het creŽren van ......... aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt het .......... deel van het maatschappelijk kapitaal.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf de kapitaalsverhoging.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van .............. per stuk en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.
Stemming: Deze beslissing wordt unaniem aangenomen.

Belgie