Kapitaalverhonging kan ook gedaan worden door incorporatie van beschikbare reserves

Ook deze kapitaalverhoging wordt bij notariele akte gedaan

Er wordt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden waarover de notaris een akte opstelt.

Agenda:

1. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves:
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van ... euro, om het te brengen van ... euro naar ... euro, vooraf te nemen van de beschikbare reserve van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Beslissing:

Eerste beslissing:

Het kapitaal te verhogen met een bedrag van .... euro, om het te brengen van ... euro naar ... euro, vooraf te nemen van de beschikbare reserve van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Belgie