Het kapitaal van een vennootschap staat vermeld in de statuten

Bij de oprichting wordt er een artikel in verband met het kapitaal van de vennootschap in de statuten voorzien.

Het kapitaal van de vennootschap is bedraagt ... euro (... euro) en is verdeeld in ... aandelen zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van het kapitaal van één/ ...ste (1/ ..ste).

Bij kapitaalverhoging zal men de stauten moeten aanpassen

Agenda:

Wijziging van artikel ... van de statuten als volgt:

Beslissing:

Het wijzigen van artikel ... der statuten als volgt:

Belgie