Vermindering van het maatschappelijk kapitaal

Met uitbetaling aan de aandeehouders of vrijstelling van volstortingsplicht

In dit geval moet er anno 2006 gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en hebben de schuldeisers het recht om zekerheidstelling te eisen.

Men zal de wijziging van de statuten doorvoeren en het geld dat zal gestort worden zal op een bijzondere rekening geboekt worden. Dan zal men het besluit tot kapitaalsvermindering publiceren in het de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Men moet minstens 2 maanden na de bekenbmaking in het Staatsblad wachten met de uitbetaling van de aandeelhouders. Dienen zich binnen die 2 maanden geen schuldeisers aan, dan kan zondermeer worden overgegaan tot uitbetaling van de vermindering van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders.

Het is ook mogelijk het maatschappelijk kapitaal te verminderen zonder dat er een uitkering aan de aandeelhouders gedaan worden

Door het verminderen van het maatschappelijk kapitaal, zal het maatschappelijk vermogen relatief gezien verhogen, wat nodig kan zijn om te vermijden dat het bestuur aan de alarmbel moet trekken.

Statutenwijziging

Indien het kapitaal vermeld staat in de statuten van de vennootschap (dat is voor vennootschapsvormen als NV, BVBA en CVBA verplicht), zal men de statuten moeten aanpassen wanneer men het maatschappelijk kapitaal wenst te verminderen.

 

2747.com / law / company / capital decrease

contact

Fiscaal recht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht