Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap - Titel V. - Kapitaal.

Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging

Gemeenschappelijke bepalingen (Art. 581-582-591)

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld: Voorkeurrecht - Beperking van het voorkeurrecht - Storting van de inbreng in geld

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura (Art. 601-602)

Het toegestane kapitaal: Beginselen - Beperkingen - Vermeldingen in het jaarverslag

Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel (Art. 609)

Aansprakelijkheid (Art. 610-611)

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht