business law in Belgium
Wetboek van vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Titel V. - Kapitaal
Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging:

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen


Art. 305. Op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven moet ten minste een vijfde gestort zijn.
  Aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen moeten worden volgestort bij de inschrijving.