business law in Belgium
Wetboek van vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Titel V. - Kapitaal
Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging:

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen


Art. 308. De totstandkoming van de verhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging, wordt vastgesteld bij een authentieke akte die op verzoek van het bestuursorgaan of van één of meer daarvoor speciaal gemachtigde zaakvoerders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting. De akte wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.
  De akte vermeldt tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.