business law in Belgium
Wetboek van vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Titel V. - Kapitaal

Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen: Art. 302 - 308

Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld:

Onderafdeling I. - Voorkeurrecht. Art. 309 - 310
Onderafdeling II. - Storting van de inbreng in geld. Art. 311

Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura. Art. 312 - 313

Afdeling IV. - Aansprakelijkheid. Art. 314 - 315