business law in Belgium
Wetboek van vennootschappen
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Titel V. - Kapitaal

Hoofdstuk I. - Kapitaalverhoging

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen:

Art. 302 : regels statutenwijziging

Art. 303 : plaatsing kapitaalsverhoging

Art. 304 : inschrijving op eigen aandelen

Art. 305 : 1/5 volstorting

Art. 306 : uitgiftepremie

Art. 307 :  besluit tot kapitaalverhoging (authentieke akte)

Art. 308 : totstandkoming van de verhoging (authentieke akte)