Inbreng in geld in een vennootschap

Het bankattest

Eind 2005 werd het Wetboek van Vennootschappen aangepast. Voortaan hoeft de notaris het bankattest niet meer aan de oprichtingsakte aan te hechten.

Anno 2006 was er ook een proefproject om een vennootschap op te richten in 3 dagen.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

In een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

Art. 399 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006:

In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vr de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij De Post (Postcheque) of bij een in Belgi gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

(art. 399 W. Venn. zoals gewijzigd bij art. 22 W. 14 december 2005 (B.S., 28 december 2005, err., B.S., 17 februari 2006 (tweede uitg.)).