Omzetting van een vennootschap

1. Er moet een staat van activa en passiva worden opgemaakt

2. Het bestuursorgaan moet in een verslag het voorstel tot omzetting toelichten

rechtinbelgie@2747.com