Omzetting van een vennootschap: staat van actief en passief

Deze wordt opgemaakt door een externe accountant of een bebrijfsrevisor. (of commissaris)

Deze staat mag maximaal 3 maanden oud zijn.

 

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com