Omzetting van een vennootschap: toelichting door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet het voorstel tot omzetting toelichten in een verslag.

Bij dat verslag moet de staat van actief en passief worden gevoegd.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com