VZW-Wet
Eerste titel. - Verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk I. - Belgische verenigingen zonder winstoogmerk

Artikel 1 anno 2007:

De zetel van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, in dit hoofdstuk " vereniging " genoemd, is gevestigd in België.

De vereniging geniet rechtspersoonlijkheid, onder de voorwaarden omschreven in dit hoofdstuk.

De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.