law : company : code

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

Titel I. Verenigingen zonder winstoogmerk

Hoofdstuk I. Belgische verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk II. Buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk
Hoofdstuk III. Openbaarmakingsformaliteiten

Titel II. De stichtingen

Titel III. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk

Titel IV. Fiscale bepalingen


Titel V. Bijzondere bepalingen


Wetsgeschiedenis: 2002