law : company : code

Wetboek van vennootschappen

Boek I. - Inleidende bepalingen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Boek III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Boek V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Boek VII. - De coöperatieve vennootschap

Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Boek IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen

Boek X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk

Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Boek XIII. - De landbouwvennootschap

Boek XIV. - Het economisch samenwerkingsverband.

Boek XV. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen.
In English

Uitgebreidere inhoudstafel: 2006