Wetboek van Vennootschappen

Boek I. - Inleidende bepalingen

Titel I. - Vennootschap en rechtspersoonlijkheid : Art. 1 - Art. 2 - Art. 3

Titel II. - Definities:
Hoofdstuk I. - Genoteerde vennootschappen. Art. 4
Hoofdstuk II. - Controle, moeder- en dochtervennootschappen.
Afdeling I. - Controle. Art. 5-9
Afdeling II. - Consortium. Art. 10
Afdeling III. - Verbonden en geassocieerde vennootschappen. Art. 11-12
Afdeling IV. - Deelneming en deelnemingsverhouding. Art. 13-14
Hoofdstuk III. - Grootte van vennootschappen en groepen.
Afdeling I. - Kleine vennootschappen. Art. 15
Afdeling I. - Kleine groepen. Art. 16

Titel III. - Algemene strafbepaling. Art. 17