Belgische Wetboek van vennootschappen

Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel I. - Inleidende bepalingen en definities
Hoofdstuk I. - Inleidende bepaling. Art. 670
Hoofdstuk II. - Definities:
Afdeling I. - Fusies. Art. 671
Afdeling II. - Splitsingen. Art. 673
Afdeling III. - Gelijkgestelde verrichtingen. Art. 676 - 677
Afdeling IV. - Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Titel III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak Art. 759-769

Titel IV. - Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak Art. 770

Titel V. - Uitzonderingsbepalingen Art. 771-772

Titel VI. - Strafbepalingen Art. 773