Belgische Wetboek van vennootschappen

Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Titel I. - Inleidende bepalingen. Art. 774-775

Titel II. - Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan

Titel III. - Besluit tot omzetting

Titel IV. - Aansprakelijkheid bij omzetting. Art. 785-786

Titel V. - Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma. Art. 787

Titel VI. - Strafbepalingen. Art. 788