Belgische Wetboek van Vennootschappen

Boek II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen

Titel I. - Algemene bepalingen

Titel II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar

Titel III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt

In 1999 toen het Belgische Wetboek van Vennootschappen werd ingevoerd, heeft men de bepalingen aangaande de vennootschappen die te vinden waren in het Belgisch Burgelrijk Wetboek ondergebracht in boek II.