Wetboek van vennootschappen

Boek IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek

Titel V. - Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten

Hoofdstuk I. - Vorm van de oprichtingsakte.

Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten

Afdeling I. Belgische vennootschappen
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting
Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten
Onderafdeling III. Tegenwerpelijkheid
Onderafdeling IV. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen

Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor
Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten
Onderafdeling III. Wijze van openbaarmaking
Onderafdeling IV. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen

Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben

Hoofdstuk III. Strafbepalingen

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht