Wetboek van vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Aard en kwalificatie

Oprichting :

Effecten en hun overdracht en overgang

Organen : bestuur en dagelijks bestuur, algemene vergadering van aandeelhouders, vennootschapsvordering en minderheidsvordering, algemene vergadering van obligatiehouders

Kapitaalkapitaalverhoging, kapitaalvermindering, aflossing van het kapitaal, instandhouding van het kapitaal)

Geschillenregeling

Duur en ontbinding

Strafbepalingen :