Wetboek van vennootschappen

Boek VIII : De naamloze vennootschap

TITEL VI. - Geschillenregeling.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Art. 635 W. Venn. anno 2006: Deze titel is van toepassing op de naamloze vennootschappen die geen publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan.

HOOFDSTUK II. - De uitsluiting. Art. 636-641

HOOFDSTUK III. - De uittreding. Art. 642-643

HOOFDSTUK IV. - Bekendmaking. Art. 644

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht