Wetboek van vennootschappen

7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.  Publicatie : 06-08-1999 - Inwerkingtreding : 06-02-2001
BOEK I. - Inleidende bepalingen.
BOEK II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen. (art 18 ev)
BOEK III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap. (art. 46 ev)
BOEK IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek. (art. 56 ev)

BOEK V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (art. 201 ev)
BOEK VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. (art. 210 ev)
BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap. (art. 350 ev)
BOEK VIII. - De naamloze vennootschap.(art. 437 ev)
BOEK IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen. (art. 653 ev)
BOEK X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk. (art. 661 ev)

BOEK XI. - Herstructurering van vennootschappen. (art. 670 ev)

BOEK XII. - Omzetting van vennootschappen. (art. 774 ev)

BOEK XIII. - De landbouwvennootschap. (art 789 ev)

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com