Wetboek van vennootschappen

Voor een recente versie van het Wetboek van vennootschappen kan U terecht op de website van het Ministerie van Justitie. Zie aldaar: Geco÷rdineerde wetgeving.

7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. Publicatie : 06-08-1999   Inwerkingtreding : 06-02-2001

Zie ook: LINK - ministerie

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com