Wetboek van Vennootschappen :
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
Titel IV. - Organen: Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze

Art. 257.

Art. 258. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Commentaar