BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze

Artikel 259 :

§ 1. : belangenconflict zaakvoerder

§ 2. : nietigheidsvordering

§ 3. : uitzondering