Het belangenconflict in het vennootschapsrecht

In de Naamloze vennootschap

Art. 523 W. Venn. (2006)

Art. 524 W. Venn. voor beursgenoteerde vennootschappen

 

In de BVBA

art. 259 W. Venn. (2006)

art. 260 W. Venn. de lasthebber at hoc

art. 261 W. Venn. eenpersoons bvba

 

2747.com / law / company / conflict of interests

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Bij het besturen van een vennootschap kan een bestuurder of zaakvoerder vaststellen dat hij een conflict heeft tussen zijn eigen belang en het belang van de vennootschap. Indien hij bijvoorbeeld een goed dat zijn eigendom is aan de vennootschap wenst te verkopen, zit hij duidelijk met een belangenconflict.