Belgische Wetboek van vennootschappen :  Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Titel III. - Besluit tot omzetting

Art. 781 : vereiste meerderheid


Art. 782

Art. 783 : vereiste van authentieke akte


Art. 784