Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XII. - Omzetting van vennootschappen

Titel II. - Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan

....
Art. 778. Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering, die het besluit moet nemen. Bij dat verslag wordt de staat van activa en passiva gevoegd.