Omzetting van vennootschappen

Voor alle vennootschappen

Er moet een staat van actief en passief zijn

Er is een verslag nodig van het bestuursorgaan

Er is een verslag nodig van een externe accountant of een bedrijfsrevisor

De omzetting van een vennootschap in een andere vennootschapsvorm moet steeds bij authentieke akte worden vastgesteld anno 2006.

 

 

2747.com / law / company / conversion

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht