Bijeenroeping in een vennootschap

Zonder geldige bijeenroeping kan men niet geldig vergaderen. Wel kunnen alle personen die moeten bijeengeroepen worden allemaal verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Anno 2006 zal men vaak gewoon mondeling een dag een uur afspreken bij de notaris en zullen alle aandeehouders daar voltallig aanwezig zijn (eventueel mits volmacht).

In de Naamloze Vennootschap

Bijeenroeping van de algemene vergadering. Bijeenroeping van de raad van bestuur.

In de BVBA

 

 

2747.com / law / company / convocation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De notaris zal een notariele akte van een algemene vergadering van een vennootschap normaal beginnen met uiteen te zetten hoe de aandeelhouders werden opgeroepen.