De cooperatieve vennootschap

Definitie van de cooperatieve vennootschap

De oprichtingsakte: vereisten naar de inhoud

De oprichtingsakte: vereisten naar de vorm

De vennoten

Kapitaal en aandelen

Het vennotenregister en het bewijs van de inschrijving

Maatregelen in het belang van derden

Openbaarmaking van de akten

De algemene vergadering

Het bestuur: geen duidelijke wetgeving: zaakvoerder en bestuurder

Controle

Rechtsgeldingheid en nietigheid van besluiten van de organen van de vennootschap

Omzetting en fusie

Ontbinding en vereffening

Fiscaal- en sociaalrechtelijk regime

Diverse bepalingen in de oprichtingsakte

Boekhouding en jaarrekening

De cooperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

De Nationale raad voor de Cooperatie

De professionele vennootschap
2747.com / law / company / cooperative

contact

Notarieel vennootschapsrecht

De pachtovereenkomst

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

Het opstellen van notariele akten