De coöperatieve vennootschap


TVR 1997 : aanpassing van de statuten aan de wetten van 1991 en 1995.