Wetboek van Vennootschappen

Boek VII. - De Cooperatieve vennootschap

Titel I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen.

Aard en kwalificatie

Oprichting: Volledige plaatsing van het kapitaal. - Inhoud van de oprichtingsakte.

Effecten en hun overdracht en overgang: Algemeen - Overdracht en overgang van aandelen.

Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal: - Wijzigingen in het vennotenbestand. - Uitkering van de waarde van de aandelen - Wijzigingen in het gestorte kapitaal.

Organen en controle: Bestuur - Algemene vergadering van vennoten - Controle

Duur en ontbindingart. 386

Strafbepalingen

TITEL II. - Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Oprichting: Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal - Plaatsing van het kapitaal (Algemeen, Inbreng in natura, Quasi-inbreng) - Storting van het kapitaal - Oprichtingsformaliteiten - Nietigheid - Aansprakelijkheid

Organen: Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Aansprakelijkheid - Algemene vergadering van vennoten (Informatie van de vennoten, Verloop van de algemene vergadering, Wijziging van het doel, Uitstel van de algemene vergadering) - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering (Vennootschapsvordering, Minderheidsvordering)

Kapitaal: Kapitaalverhoging - Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal - Instandhouding van het kapitaal (Uitkering van de waarde van de aandelen, De winstverdeling, De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden, Verlies van het maatschappelijk kapitaal)

Strafbepalingen: Art. 433-434

TITEL III. - Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap

Art. 435-436

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht