Meerderheid
De Naamloze Vennootschap
Afdeling I. - Raad van bestuur. Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders.
...
Art. 519. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
  In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Het wettelijk voorzien cooptatierecht binnen de raad ven bestuur van de NV

In het wetboek van vennootschappen wordt het cooptatierecht geregeld voor de naamloze vennootschap. Voor de andere vennootschappen heeft de wet dit niet voorzien. Maar de bepalingen inzake de naamloze vennootschap zijn ook de enige die wettelijk voorzien in een meerhoofdig bestuur van de vennootschap.