Wetboek Van Vennootschappen - Boek VIII : De naamloze vennootschap :

Titel IV: Organen - Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur :

Afdeling IV. Aansprakelijkheid

Art. 527 - art. 528 - art. 529 - art. 530

Artikel 527 anno 2007:

De bestuurders (, leden van het directiecomité) en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. <W 2002-08-02/41, art. 35, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>